Dżdży – Żdżgliżdżgwa

Postaranie Records, 2017

miks